Tauw

Sustainable solutions for a better environment
ingenieus
 
Duurzaamheid loont! Is uw bedrijf ESG-proof?
Als bedrijf wilt u duurzaam zijn. Dit betekent verantwoord omgaan met energie, klimaat, grondstoffen, gezondheid en veiligheid. Bovendien wilt u enthousiaste, duurzaam inzetbare medewerkers en een gedegen bestuurlijke omgeving. Maar hoe pakt u dit aan? Door de kansen van uw bedrijf in kaart te brengen op het gebied van ESG: Environmental, Social & Governance. lees verder >>
 
 
Thermometer bestuurlijke afwegingsruimte biedt handvatten
De Omgevingswet biedt gemeenten meer ruimte om een eigen afweging te maken over activiteiten in de fysieke leefomgeving. Dit wordt de bestuurlijke afwegingsruimte genoemd. Maar wat betekent dit nou en hoe zet je die afwegingsruimte als gemeente nou goed in voor een omgevingsvisie of omgevingsplan? lees verder >>
 

 
Continu inzicht in de bodem met de
Soil Viewer
Op onder andere industriële sites vinden continu ontwikkelingen plaats waardoor werknemers of aannemers in contact komen met de bodem. Of het nu gaat om grootschalige nieuwbouw of klein onderhoud aan het riool, het is van groot belang dat er een zo actueel mogelijk beeld is van de situatie onder het maaiveld. Daarom heeft Tauw de TEGSIS Soil Viewer ontwikkeld: deze applicatie geeft snel inzicht in de (water)bodem- of grondwaterkwaliteit op uw site(s). lees verder >>
 
 
Maak gebruik van de Bedrijvenregeling bodemsanering nu het nog kan
De Bedrijvenregeling bodemsanering - de subsidieregeling voor bedrijven om bodemverontreiniging te saneren - loopt op z’n einde. Hebt u zich vóór 2008 aangemeld? Dan wordt het tijd om (op korte termijn) actie te ondernemen! lees verder >>
 
 
 
  afmelden | stuur door | bekijk deze e-mail in je webbrowser