Tauw

Sustainable solutions for a better environment
ingenieus
 
Wijziging Kaderrichtlijn afvalstoffen: ZZS en (kunststof) zwerfafval in zee
Op 30 mei 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen gepubliceerd. Deze is gericht aan alle EU-lidstaten en benadrukt het belang van efficiënt grondstoffengebruik in verband met de overgang naar een circulaire economie. De wijziging - die vóór 5 juli 2020 in de wet- en regelgeving van de lidstaten dient te zijn opgenomen - brengt op vele terreinen veranderingen met zich mee, bijvoorbeeld wat betreft het omgaan met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en het voorkomen van (kunststof) zwerfafval in zee. lees verder >>
 
 
Programma Aanpak Stikstof: PAS op de plaats of toch niet?
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is nu ruim 3 jaar in werking om de problematiek van stikstofdepositie in Nederland op te lossen. Maar maakt het PAS zijn doelen waar en blijft het PAS nog wel in zijn huidige vorm bestaan? Afgelopen november deed het Europese Hof van Justitie daar uitspraak over. In die maand is ook de door Tauw opgestelde tussenevaluatie PAS naar de Tweede Kamer gestuurd. Wij hebben de belangrijkste PAS-ontwikkelingen voor u op een rijtje gezet. lees verder >>
 
 
Hebt u al een milieujaarverslag (e-MJV) opgesteld?
Het e-MJV verplicht verschillende (industriële) organisaties om jaarlijks inzicht te geven in hun emissies. In zo’n milieujaarverslag - dat vóór 1 april 2019 moet zijn ingediend - rapporteren bedrijven hun afval, energie- en waterverbruik, en uitstoot naar lucht en water via het Europese Pollutant Release Transfer Register (E-PRTR). Wanneer uw bedrijf verplicht is om een e-MJV in te dienen, adviseren wij u hiermee tijdig te beginnen. lees verder >>
 
 
 
  afmelden | stuur door | bekijk deze e-mail in je webbrowser