Tauw

Sustainable solutions for a better environment
ingenieus
 
Wat betekent het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan voor uw organisatie?

Het Rijk heeft het afvalstoffenbeleid geactualiseerd. Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) dat per 28 december 2017 van kracht is - in combinatie met het per 1 januari 2018 gewijzigde Besluit Omgevingsrecht (BOR) - verplicht spelers in de afvalketen vergunningen aan te passen aan dit nieuwe beleid. Bent u ontdoener van afval, afvalverwerker, vergunningsverlener of handhaver bij een omgevingsdienst? Dan vindt u hier per organisatie de belangrijkste wijzigingen.

lees verder >>

 
 
Herziene versie CROW 400 voor werken met verontreinigde bodem

December 2017 is de herziene versie van de richtlijn CROW 400 voor het uitvoeren van werkzaamheden in de verontreinigde bodem gepubliceerd. De CROW achtte een herdruk noodzakelijk omdat er in de vorige versie (juni 2017) te veel onvolkomenheden zaten. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rijtje gezet.

lees verder >>

 

 
Planmatige aanpak klimaatbestendige gemeenten

Op Prinsjesdag 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd, en nog dit jaar wordt het uitvoeringsprogramma van de Nationale klimaatadaptatiestrategie uitgerold. Plannen die gericht zijn op een waterrobuust en klimaatbestendig Nederland in 2050. Zo is de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2019 een (gestandaardiseerde) klimaatstresstest uitgevoerd te hebben. Wat betekenen deze plannen voor gemeenten? En hoe kunnen we hier op een juiste manier invulling aan geven?

lees verder >>

 
 
De nieuwe norm voor arbomanagementsystemen komt eraan!

De nieuwe norm voor arbomanagementsystemen (ISO 45001) zal - na enige vertraging - eind februari/begin maart 2018 verschijnen. Alle organisaties met een arbomanagementsysteem conform de huidige norm (OHSAS 18001), moeten begin 2021 voldoen aan de nieuwe eisen. Om de overgang naar de nieuwe norm soepel te laten verlopen, raden wij u aan vroegtijdig actie te ondernemen.

lees verder >>

 
 
 
  afmelden | stuur door | bekijk deze e-mail in je webbrowser