Tauw - A living ambition

TAUW Nieuwsbrief februari 2021

In deze februari-editie informeren wij u over actuele thema's en ontwikkelingen die uw en ons werk in beweging houden.


(Wijk)uitvoeringsplan: de volgende stap naar aardgasvrij
Gemeenten staan voor de opgave om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Voor wijken of clusters van woningen die in deze visie zijn aangewezen om voor 2030 van het aardgas af te gaan, moeten zij een (Wijk)uitvoeringsplan opstellen waarin de route omschreven staat om in 2030 aardgasvrij te kunnen zijn. Het bepalen van deze route is niet eenvoudig en betekent voor gemeenten een intensief proces met (professionele) stakeholders, politiek, maar ook met de eigen inwoners. Wat zijn de eerste ervaringen?

Lees verder

Maak van de ondergrond het ‘bovengeschoven’ kindje
Mensen zijn landwezens. Alles waarmee wij in contact zijn, staat op en groeit in de grond. Die grond faciliteert zoveel voor ons dat het een veel fundamentelere pijler in de duurzame stedelijke ontwikkeling is dan we ons vaak realiseren. Ontwerpen vanuit de ondergrond kan ons veel opleveren. Het bespaart (faal)kosten, versnelt het proces en geeft het milieu een positieve impuls.

Lees verder

Voorbereiding inspectie Brzo-bedrijven: speerpunten I-SZW voor 2021 bepaald
Het afgelopen jaar heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) Brzo-bedrijven geïnspecteerd op naleving van de Arbeidsomstandighedenwet als het gaat om het beheersen van arbeidsrisico’s en het voorkomen van arbeidsongevallen. Vanwege COVID-19 hebben nog niet alle bedrijven een bezoek van de I-SZW gehad en zijn de speerpunten van vorig jaar doorgetrokken naar 2021. Wat betekent dit voor u als Brzo-bedrijf en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

Lees verder

Actuele dossiers

STIKSTOF: Stikstofuitspraak intern salderen: wat betekent dit voor de vergunningplicht?


PFAS: Webinar over PFAS en de innovatieve soil washing techniek maakt indruk
  afmelden | stuur door | bekijk deze e-mail in je webbrowser